Ontbijt

  • Ontbijt


    MANna-ontbijt is een initiatief voor en door Christelijke Bodegraafse mannen. Tijdens dit mannenontbijt in Bodegraven ontbijten we, luisteren we naar een spreker, praten we over het thema en zingen we liederen.

    Het ontbijt is elke eerste zaterdag van de evenmaanden m.u.v. de maand augustus.
    Het ontbijt is van 8:00 – 10:00. Je bent van harte welkom in ’t Anker, pastorieplein vanaf 7:45. Om de onkosten te dekken wordt een collecte gehouden.

    Aanmelden voor dit ontbijt is gewenst stuur een mail naar info@manna-dag.nl