About Us

MANna-dag, de verdiepingsconferentie voor mannen.

"Wij", een groep interkerkelijke christenmannen uit Bodegraven, organiseren een aantal keer per jaar een mannenontbijt in Bodegraven. Vanuit dit ontbijt is het initiatief ontstaan om een mannenconferentie te organiseren, MANna-dag. Dit doen wij vanuit het geloof in onze Here Jezus Christus, de Zoon van God. Vanuit onze roeping als christen geloven wij dat mannen, in het bijzonder als een specifieke doelgroep, kunnen worden aangesproken zoals de apostel Paulus ons leert in Gods Woord. De werkgroep (interkerkelijk) van MANna-dag wil mannen toerusten d.m.v. conferenties op het gebied van geloofs- en levensvragen, in het bijzonder gericht op en vanuit de mannelijke context. Voorgaande jaren hebben we gezegende conferenties gehad met als spreker Ds. Ron van der Spoel,
Dato Steenhuis, Aad van de Sande, Jos Douma en Theo Visser.

Locatie: 't Anker (Hervormd Gemeentecentrum), Adres: Pastorieplein 2, 2411 BC, Bodegraven.